Quyển 8 - Chương 436: Thiếu

Cần trả lời câu hỏi để giải pass: 

Lưu Xuyên thích uống gì? Lưu Xuyên thích ăn gì? Trạch Văn thích ăn gì? Ghép ba dữ kiện lại là pass nhé =))

Vui lòng trả lời câu hỏi bằng cách inbox vào page:  https://www.facebook.com/truyenfull/