Thể loại: Dị năng, xuyên không Nàng vốn là nữ vương dị năng của thời kỳ Mạt Thế. Vì quyết đấu sinh tử với Cương thi vương mà linh hồn xuyên qua một thế giới khác. Đến thế giới này dị năng của nàng khó bộc phát? Tất cả đều vô nghĩa, chúng ta có vị thái tử bệnh tật, toàn thân là độc có thể hút vô tận. Nàng muốn kích hoạt dị năng thì không thể không coi chàng là khởi nguồn. Trêu chọc và bị trêu chọc, cuối cùng ai là người thắng cuộc??

Mới nhất
8 ngày trước

Cùng tác giả