Đánh giá
Đã có 1077 người đánh giá

Thể loại: Nữ cường, Trùng sinh, Tu chân, Dị thế, Triệu hồi, Sủng văn, NP(1 nữ n nam) Nguồn CV: shin1234 Editor: HamNguyet Số chương:377-có ngoại truyện & vẫn đang sáng tác Nàng ở kiếp trước chính là vị sát thủ đứng đầu, không ngờ trùng sinh sống lại trên người một nữ tử không có linh căn. Đối mặt với tu chân giới cường giả vi tôn, kiếp trước là sát thủ chưa từng cố kỵ điều gì, kiếp này tiến một bước khó một bước! Phế vật linh căn thì làm sao? Ta im lặng thì các ngươi nghĩ ra nhát gian sợ phiền phức? Ẩn nhẫn thì lại cho rằng nàng là quả hồng mềm dễ bóp? Lẻ loi một mình đó là đợi làm thịt sơn dương? Không có linh căn  cùng môn phái thì sao? Linh thú càng không có thì như thế nào? Thiên tài bảo địa lại càng chẳng tới tay thì thế nào? Không người biết đến trận pháp, như thế nào trong một đêm nổi danh!"Bảo sơn trận pháp, một trận khó cầu"! Sau biết thiên cực ra,thiên hạ lầm than,vạn thú bái phục! Sau biết nàng hô phong hoán vũ, minh ma tứ giới,nghe hiệu lệnh! Thế nhân cười nàng cuồng, sao biết bản thân nhìn không thấu?!

Mới nhất
6 tháng trước

Cùng tác giả